Download algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden:
- Alle rechten voorbehouden aan: RelaxProduct
- RelaxProduct heeft het recht haar algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen.  

Aansprakelijkheid:
- RelaxProduct is niet aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan tijdens transport. 
U als klant kunt kiezen voor aangetekend verzenden met een meerprijs. Relaxproduct is niet verplicht om pakketten aangetekend te versturen
- RelaxProduct verplicht zich hierbij tot het deugdelijk verpakken van goederen opdat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt. 

Prijswijzigingen:
- RelaxProduct is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen.
Dit hoeft voor bestaande bestellingen geen invloed te hebben anders word dit vooraf verzending gemeld.

Bestellingen:
- Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat. 
- Alle goederen blijven eigendom van RelaxProduct tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.  
- In het algemeen geld: VOOR 16.00 UUR BESTELD, DEZELFDE DAG VERZONDEN!
Het kan echter voorkomen dat een artikel (tijdelijk) niet leverbaar is.
In dat geval krijgt u daarvan bericht en houdt RelaxProduct uw bestelling in overleg aan of er wordt na tel./mail contact goedkeuring een vergelijkbaar artikel meegezonden. 
- Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. 
U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
- Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid. 

Annulering van uw geplaatste bestelling:
- Vanaf de datum waarop u uw order heeft geplaatst, kunt u uw order binnen 3 dagen annuleren. Graag een mail sturen naar info@relaxproduct.nl.

Betalen:
Betaling kan op 3 manieren geschieden:
- U betaalt vooraf door het totaalbedrag over te maken op onze bankrekening met Ideal of onder vermelding van uw bestelnummer bij zelf overmaken.
Bij zelf betaling vooraf dient u het verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen over te maken op bovenstaande banknummer. 
Bij het uitblijven van de betaling binnen 5 dagen na ontvangen betaallink vervalt de bestelling automatisch en ontvangt u hierover bericht.
- U betaalt achteraf via AfterPay
- U betaalt contant bij het ophalen van uw bestelling in de winkel te Venray, Nijmegen, Helmond of Weert, via What'sApp stuurt u een foto welke artikel(en) u graag  wilt.

Levering:
- Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
- Producten kunnen afwijken in grootte, structuur en kleur, maar gegarandeerd dezelfde kwalteit.

Retourneren:
- Relaxproduct neemt geen producten retour mits niet goed geld terug garantie binnen 14 dagen.
- Relaxproduct is niet verantwoordelijk voor gemaakte verzendkosten bij retour nemen van producten en zal enkel de productkosten vergoeden en eerste verzendkosten.
- Relaxproduct neemt geen sokken retour waarvan het kaartje is verwijderd, dit vanwege hygiëne maatregelen, bij achteraf constatering dat het kaartje zelf is terug geplaatst word geen vergoeding uitgekeerd
- Relaxproduct neemt geen mondkapjes terug vanwege (Corona) hygiëne maatregelen
- Relaxproduct neemt geen petten terug vanwege (Corona) hygiëne maatregelen


* Garantie:
Natuurlijk word uw bestelling met de grootste zorg uitgevoerd, mochten er onverhoopt toch problemen zijn met uw bestelling, dan gelden de volgende bepalingen:
- Retour zenden is alleen mogelijk als uw product BIJ AFLEVERING materiaalfouten vertoont, u dient dit dan per omgaande SCHRIFTELIJK PER MAIL MET FOTO NAAR INFO@LUCKYDAYSOCKS.NL OF  INFO@RELAXPRODUCT.NL aan ons kenbaar te maken. 
- Slijtage en gebruiksfouten/sporen vallen nooit onder de garantiebepalingen.  

Fabricage fouten
Sokken en kniekousen behoren bij goed gebruik een redelijke levensduur te hebben. U mag verwachten dat sokken slijten op plaatsen waar veel wrijving is, zoals in de schoen.
Een enkele keer komt het voor dat er fouten zijn gemaakt bij de fabricage. Hierbij kunt u denken aan slecht en loslatend stiksel, fouten in de overgangen, zwak garen, gaatjes in het breisel, rafelen van randen.
In dat geval zal de sok slijtage of gebreken vertonen op plekken die je niet verwacht. U kunt een beroep doen op garantie. Immers als er fouten door ons of de fabrikant zijn gemaakt, worden deze door ons rechtgezet.

  • Neem vóór dat u artikelen retour stuurt eerst contact met ons op, dan krijgt u gedetailleerde advies hoe te handelen. 
  • Wij vragen u vervolgens de beschadigde sokken op te sturen. Voeg toe: naam, adres en een korte beschrijving van de klacht.
  • Zodra het artikel bij ons ontvangen is, krijgt u daarvan per e-mail een bevestiging. Mocht de klacht op zijn plaats zijn, krijgt u direct instructies hoe een vervangend paar te bestellen.
  • Mocht de klacht minder helder zijn, dan laten wij het artikel onderzoeken door de fabrikant. Dat onderzoek kan enige tijd in beslag nemen.

Mocht u de sokken/kniekousen elders gekocht hebben, dan kunt u zich het beste bij die verkoper melden.

Stijtage ten gevolge van gebruik en vraat valt niet onder garantie. U kunt denken aan slijtage bij alleen de grote teennagel, of alleen de hiel, een losgetrokken boord, of mottengaatjes.
Zeker een te scherpe teennagel kan gedurende een actieve dag bewegen al en dunne plek in uw sok veroorzaken. Teennagels zijn veel sterker dan sokken en kunnen heel erg scherp worden. 

Wel zal Relaxproduct een advies geven hoe het product te onderhouden mits nodig.
Relaxproduct is niet aansprakelijk voor problemen en/of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik.

Met vriendelijke groeten,
Relaxproduct 
Grootdorp 22
5815 Ad Merselo
Telnr:06-2324182

Betalingsvoorwaarden | AfterPay

Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay® v.1.2016

 
De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek van deze website, uw aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring van uw aanvraag op de achteraf betaalservice AfterPay.
 

 Artikel 1 Beoordeling aanvraag

1.1.  U heeft een bestelling geplaatst en heeft gekozen te mogen betalen via de service achteraf betalen (AfterPay®) van  Arvato Finance B.V. die handelt onder de handelsnaam AfterPay (hierna “AfterPay”).   Uw keuze leidt niet onmiddellijk tot een overeenkomst met de winkelier waarbij u via AfterPay mag betalen. De winkelier en AfterPay behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen uw aanvraag af te wijzen. Dit is afhankelijk van het resultaat van de toetsing van uw gegevens.

 

1.2.  Het resultaat van de toetsing krijgt u zo mogelijk direct online te zien en daarbij of uw verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kunt u hiervan schriftelijk bericht ontvangen met opgave van redenen. U kunt ook na één werkdag telefonisch contact opnemen met de klantenservice van AfterPay.

 

1.3.  AfterPay kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van uw aanvraag om te betalen met AfterPay®, deze omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat u gebruik maakt van een betaling met AfterPay®. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.

 

1.4.  Iedere winkelier is gerechtigd u als consument bij het totstandkomen van een koopovereenkomst te toetsen. Hiervoor maakt de winkelier gebruik van AfterPay indien u kiest voor betalen met AfterPay®. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:

1.De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland te liggen;

2.Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel indien u koopt via uw (eenmanszaak/vof/personenvennootschap) bedrijf;

3.Als u wilt betalen als een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap, dient u tevens de namen van de eigenaar van de eenmanszaak of firmanten of maten op te geven die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen;

4.Het bankrekeningnummer waarmee u AfterPay® gaat betalen;

 

1.5.  Om te kunnen betalen met AfterPay® moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U heeft een factuur- en bezorgadres in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn;
  2. U bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeert u niet in een situatie waarin u bent opgehouden uw schulden tijdig te voldoen.
  3. U bent beschikkingsbevoegd of u wordt vertegenwoordigd door degene die u rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens u te handelen.
  4. De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan u toestaat om achteraf te mogen betalen;
  5. Door het verstrekken van uw gegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing AfterPay®, geeft u uitdrukkelijk toestemming uw gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat AfterPay op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en kan laten weten of uw aanvraag tot betaling (voorwaardelijk) is geaccepteerd;
  6. U verklaart door middel van deze aanvraag om te betalen met AfterPay® de uit uw bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan AfterPay te Heerenveen.

 

Artikel 2 Wijze van betalen

2.1.  Uw keuze om te betalen met de achteraf betaalservice AfterPay® van AfterPay houdt na acceptatie van uw verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door u verschuldigde bedrag vanwege de door u gedane bestelling, worden overgedragen door de winkelier aan AfterPay . Dat betekent dat u na acceptatie door AfterPay uitsluitend nog bevrijdend kan betalen aan AfterPay. AfterPay stuurt u hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. De factuur kan digitaal zijn via e-mail of via de standaard Europese incasso. Indien u aan een ander dan aan AfterPay betaalt, laat dit uw betalingsverplichting aan AfterPay in stand. U moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan AfterPay te Heerenveen.

 

2.2.  AfterPay behoudt zich het recht voor - voor zover wettelijk is toegestaan - om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van de bestelling door u niet te restitueren.

 

2.3.  Indien u kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® in combinatie met automatische incasso machtigt u AfterPay uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer en heeft u bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschiedt en de termijn voor stornering is verlopen. Zodra uw verzoek om te betalen via AfterPay® is geaccepteerd en u via de standard Europese incasso gaat betalen, sturen wij u een vooraankondiging, waarin wij uw incasso-opdracht bevestigen. Deze vooraankondiging krijgt u 5 dagen voordat wij zullen incasseren. Door te kiezen voor de betaalservice van AfterPay® gaat u akkoord met de termijn van 5 dagen.

 

2.4.  AfterPay is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de winkelier op grond van de bestelling jegens u kan/kon uitoefenen.

 

2.5.  AfterPay is ten allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op u over te dragen aan een derde partij.

 

Artikel 3 Kosten betaalopdracht

3.1.  Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van aanvragers betalingsopdracht(en) komen voor uw rekening en risico.

 

3.2.  Indien u heeft gekozen voor de mogelijkheid om via de standaard Europese incasso te betalen, dient u zorg te dragen voor voldoende saldo op het door u opgegeven rekeningnummer. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van uw rekening, kan AfterPay kosten in rekening brengen (ophoging). U kunt dit voorkomen door tijdig te betalen. Indien het AfterPay niet lukt om te incasseren, ook nadat u in verzuim bent, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen aan u hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten).

 

3.3.  Tot één dag voor de incassotransactie, kunt u wettelijk gezien de incasso opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan AfterPay eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen.

 

Artikel 4 Betaaltermijn

Uw betaling dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door AfterPay ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u is overeengekomen.

 

Artikel 5 Adreswijziging

U bent verplicht AfterPay op de hoogte te stellen van iedere adres- en e-mail- wijziging. Zolang AfterPay geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht gevestigd te zijn op het laatst bij AfterPay bekende adres. Adreswijzigingen moeten doorgegeven worden per email of schriftelijk aan de klantenservice van Arvato Finance B.V.  h/o AfterPay, Postbus 434 8440 AK Heerenveen, telefoon 020 7230 270. Voor een telefoongesprek met AfterPay betaalt u alleen de kosten van uw telefonieaanbieder.

 

Artikel 6 Verzuim

6.1.   Indien u niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 

6.2.   Indien u binnen 14 dagen na factuurdatum niet heeft betaald, stuurt AfterPay aan u een herinnering om u te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay aan u een (tweede) schriftelijke herinnering en zal AfterPay het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Indien u ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, en AfterPay aan u een sommatie moet sturen, zullen de administratiekosten nogmaals worden verhoogd.

 

6.3.   Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is AfterPay gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door u verschuldigde bedrag, tevens bent u administratiekosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door AfterPay verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan u in rekening brengen. AfterPay is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van de uw bankrekening af te schrijven. Het minimumbedrag dat AfterPay in rekening brengt voor buitengerechtelijke incassokosten in het geval van verzuim bedraagt € 40 (veertig euro).

 

6.4.   Indien er door aan u toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen zullen nadien door u gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan uw betaling in mindering strekken op het door u oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

 

Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens bij natuurlijke personen en gebruik gegevens

AfterPay respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat informatie van natuurlijke personen vertrouwelijk wordt behandeld. AfterPay verwijst hiervoor naar haar privacy statement, welke is gepubliceerd op haar website www.afterpay.nl. Daar kunt u alles nalezen omtrent de verwerking van persoonsgegevens, als ook vragen om inzage van de persoonsgegevens die worden verwerkt en de wijze van het uitoefenen van rechten die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1.  AfterPay kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. AfterPay is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

 

8.2.  Indien AfterPay, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de dienstverlening van AfterPay en alle contracten die zij sluit, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.